polski     slovenský     english
mapa strony     dodaj do ulubionych     a+     aa++     aaa+++     drukuj

Dolina Potoku Jasionka

Dolina Potoku Jasionka to wyjątkowe nagromadzenie wartości przyrody ożywionej i nieożywionej, w paru dzikich odstępach mającej charakter pierwotnej Puszczy Karpackiej. W dolnej i środkowej partii leży wieś Biery należąca do Gminy Jasienica oraz dzielnica wsi Jaworze – Jaworze Górne, w górnej dzielnica wsi Jaworze – Jaworze Nałęże. Od zachodu graniczy z doliną Potoku Łańskiego (Łazińskiego)  5 – 200 m, dość stromym stokiem Łazka i jego grzbietu odchodzącego na północ, od południa z Doliną Brennicy poprzez Doliny Potoków Barujca, Jatnego i Chrobaczego, od której oddzielają ją grzbiety Łazka, Czupela, Małej Cisowej, Wielkiej Cisowej i Błatni 300 – 210 m dość stromymi miejscami stromymi stokami. Od wschodu z Doliną Wapienicy 210 m dość stromym stokiem Błatni i 300 m , dość stromym stokiem Przykrej od północy i wschodu z Doliną Potoku Szerokiego i Doliną Potoku Kamiennego 250 m dość stromym stokiem Wielkiej Polany i 250 – 10 metrowymi, dość stromymi miejscami stromymi stokami Bucznika i jego odchodzącymi na północ ramionami. Doliną płynie potok Jasionka o dość czystej powyżej zabudowań pitnej wodzie. Potok Jasionka płynie w dolnym środkowym i górnym biegu kolejno przez żwiry i gliny karpackie wyższe wapienie i łupki cieszyńskie górne, łupki wierzowskie, łupki i piaskowce lgockie, piaskowce godulskie dolne, przez głazy, bloki i małe progi piaskowca godulskiego środkowego i dolnego. Ma on 6 prawobrzeżnych i 7 lewobrzeżnych stałych dopływów. Przez dolną i środkową partie doliny prowadzi linia autobusowa Bielsko – Biała – Jaworze Nałęże,  przez Dolną Bielsko – Biała Jasienica. Miejscowościami wyjściowymi do zwiedzania doliny są Jasienica i Jaworze Nałęże. Zimą dolne partie doliny można przejechać na nartach turowych lub biegowych szlakiem czerwonym, harcerskim, albo szklanym. Najwyższe partie od dolin do źródeł tylko dla wprawnych. Uwaga na prace zrębowe.

 

Administrator  |  2010-09-29 13:54:00  |  drukuj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 (85%) i Budżetu Państwa (10%)

Odwiedzin: 336743