Gospodarswto rybackie "Nałęże"

Do niewątpliwych atrakcji turystycznych Doliny Potoku Jasionka należy założone przez pana Zdzisława Byloka w roku 1995 w centrum Jaworza Nałęża Gospodarstwo Rybackie Nałęże. Będąc oparte na nowoczesnej hodowli pstrąga cieszy się ono szczególnym uznaniem, chyba wszystkich wycieczek turystycznych zbiorowych i indywidualnych zwiedzających dolinę.
Zakładane są tu do osiągnięcia trzy trudne, ambitne, pozornie wykluczające się cele, będące podstawą hodowli ryb w wysoko rozwiniętych krajach. Po pierwsze naturalność. Wyhodowany dorosły pstrąg powinien możliwie jak najmniej różnic się pod każdym względem od pstrąga żyjącego w warunkach naturalnych czyli w górskiej rzece o bardzo czystej wodzie. Po drugie smak. Wyhodowany pstrąg powinien być konkurencyjny pod względem smakowym z pstrągiem hodowanym w hodowlach nastawionych na ilość. Taki cel to udział pstrąga w naturalnym łańcuchu pokarmowym oraz przebywanie w naturalnych warunkach fizyko – chemicznych środowiska. Po trzecie trzeba ciągle doskonalić posiadaną wiedzę na temat hodowli tak, aby wyhodowany pstrąg był ewolucyjny, żeby nie odbiegał od ustawicznie zmieniających się warunkach przeżycia.
Właśnie za zbliżenie hodowli do hodowli naturalnej gospodarstwo zostało w roku 2002 uhonorowane dyplomem za zajęcie I miejsca w Województwie Śląskim w zorganizowanym konkursie na ten temat. Gospodarstwo jest nastawione na hodowlę pstrąga tęczowego i źródlanego. Narybek Jest kupowany u producentów mających warunki fizyko – chemiczne środowiska (wody) maksymalnie zbliżonych do warunków naturalnych. Pasza jest importowana a hodowla ustawicznie monitorowana przez służby weterynaryjne pod względem zgodności z normami krajowymi i europejskimi. Gospodarstwo prowadzi sprzedaż pstrąga smażonego.

 

Administrator  |  2010-09-29 13:54:00  |  drukuj