Hufiec ZHP

Interesująca atrakcja turystyczna położona na lewym brzegu Potoku Jasionka za miejscem wypoczynkowym z wiatą „Nad Jasionką” na szlaku szklanym. W roku 1967 przyjechali tu po raz pierwszy harcerze z Hufca Katowice – Szopienice i jak piszą „ piękna dolina rzeki Jasionki zauroczyła nie tylko przybyła tam kadrę ale i uczestników obozów. Postanowiono zaobozować tam jeszcze raz i jeszcze raz” . To dało początek budowy bazy obozowej nazwanej „Ośrodek Hufca ZHP Katowice w Jaworzu Nałężu”. Ośrodek prowadzi działalność całoroczną ze szczególnym nasileniem w okresie wakacyjno – letnim.
Charakterystyka ośrodka:
Adres:
Ośrodek Hufca ZHP Katowice w Jaworzu Nałężu
43-384 Jaworze Nałęże ul Grabka 1
woj. śląskie
Tel 33 8172 339
Obiekty zabudowy stałej
a) pawilon stołówki z zapleczem kuchennym i magazynowym o pow. zabudowy 216 m2 w tym jadalnia 76 m2
b) magazyn sprzętu 216 m2
c) pawilon mieszkalny o pow. zabudowy 216 m2
d) zestaw kontenerów sanitarnych dla obozowisk pod namiotami – pow. zabudowy 72 m2
e) obiekt zaplecza kwatermistrzowskiego – pow. zabudowy 84 m2
Uzbrojenie techniczne obiektów
Obiekty stałe wyposażone są w sieć instalacji elektrycznej o 268 punktach odbioru w tym oświetlenie – 180 punktów, gniazdka dwufazowe – 76 i trójfazowe – 12 pkt. Ośrodek posiada własne ujęcie wody z rozprowadzaniem instalacji wodnej do 75 punktów odbioru. Dla celów higieniczno – sanitarnych zainstalowanych jest 55 baterii z ciepłą i zimną wodą. Dla celów technologicznych kuchni i zaplecza 20 punktów rozprowadzenia wody. Ośrodek jest skanalizowany i wyposażony w zbiorniki bezodpływowe o pojemności 120 m3. Do ośrodka doprowadzona jest sieć gazu średniosprężonego, do której jest on podłączony. Dysponuje własną siecią rozprowadzenia gazu dla urządzeń kuchni i zaplecza. Posiada łącze telefoniczne ze stacją końcową o numerze 33 8172339.
Baza noclegowa
Pawilon mieszkalny dysponuje miejscami sypialnymi w pokojach 4, 6, i 8-mio osobowych. Stanowi zamknięty kompleks z dwoma niezależnymi wejściami i węzłami sanitarnohigienicznymi. Ośrodek dysponuje kompleksowym wyposażeniem w sprzęt dla dwóch jednostek obozowych pod namiotami po pięćdziesiąt osób każda.
Obiekty sportowo – rekreacyjne 

 

Administrator  |  2010-09-29 13:54:00  |  drukuj