Przystanek informacyjno - dydaktyczny "Jaworze - Nałęże"

Przystanek informacyjno – dydaktyczny Jaworze – Nałęże powstał w roku 2005 jako uzupełnienie trzech ścieżek dydaktycznych o zabytkowym parku w Jaworzu im J. Piłsudzkiego i jego zachodniej otulinie. Po pięciu latach funkcjonowania przystanku jego zakres informacyjny uległ istotnemu poszerzeniu. Obszar Jaworza Nałężu liczy 8,69 km2, ludność 466. Obszary leśne Jaworza Nałęża podlegają jako obszar „Natura 2000” oraz park krajobrazowy Beskidu Śląskiego. Od przystanku rozpoczyna się szlak szklany „ Jaworze Nałęże – ranczo Błatnia” oznaczony niebieską literą „S” prowadzący przez najpiękniejsze partie Potoku Jasionka. Umożliwiający dojście szlakiem turystycznym zielonym i czarnym do przystanku informacyjnego – dydaktycznego „Huta” w Brennej. Poniżej przystanku na prawym brzegu potoku Jasionka znajduje się stała ekspozycja „Huta szkła” z XIX w . Do pomników przyrody wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody należy dodać: jodła o obwodzie 230 cm i klon jawor o obwodzie 200 cm w oddziale 160 a w Leśnictwie Jaworze oraz lipa szerokolistna o obwodzie 450 cm przy prawym brzegu potoku Jasionka ul Cisowa 19 i lipa drobno –  listna w otoczeniu kaplicy Parafii Rzymsko – Katolickiej Opatrzności Bożej od strony południowej o obwodzie 325 cm. Do proponowanych pomników przyrody  należy dodać: lipa przy Kaplicy Parafii Rzymsko – Katolickiej Opatrzności Bożej od strony północnej o obwodzie 280 cm cztery klony na zachód od ww. Kaplicy oraz lipa drobnolistna o obwodzie 4 m własność Kazimierz Bolączka k. posesji nr 38. Również należy umieścić cztery cisy wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poz. 188, 128 obwód 95 cm Jaworze Nałęże 24 (własność prywatna w ogrodzie), poz. 129 o obwodzie 129 cm  cis o obwodzie 65 cm Jaworze Nałęże 25 (własność prywatna na podwórzu gospodarstwa) poz. 130 grupa dwóch cisów o obwodach 79 i 107cm w pasie drogi Jaworze Centrum – Nałęże obok budynku nr 20.

 

Administrator  |  2010-09-29 13:54:00  |  drukuj