Rezerwat leśny "Błatnia"

Do objęcia ochroną jako rezerwat leśny proponowany jest obszar o powierzchni ok. 40 ha, położony w Brennej, w podszczytowych partia zbocza Błotnego. Jest to teren opadający w stronę doliny potoku Jasionka, na wysokości 570 – 900 m n.p.m., a celem ochrony jest zachowanie płatów zespołu buczyny karpackiej. Miejscami na zboczu o dużym nachyleniu występują wychodnie skał fliszu karpackiego. Skład florystyczny jest stosunkowo dobrze zachowany, wielogatunkowy, z dominującym wiosną czosnkiem niedźwiedzim. Rośliny chronione w proponowanym rezerwacie to: widłak goździsty, podrzeń żebrowiec, dziewięćsił bezłodygowy, śnieżynka przebiśnieg, paprotka zwyczajna, goryczka trojeściowa, czosnek niedźwiedzi, marzanka wonna.
Proponowany rezerwat jest zlokalizowany na północny zachód od schroniska i szczytu Błotnego.  W/w. obszar został zgłoszony jako rezerwat leśny  w Nadleśnictwie Ustroń.


 


 

 

Administrator  |  2010-09-29 13:54:00  |  drukuj