Szlak szklany

Szlak szklany zaczyna się przy przystanku Informacyjno – Dydaktycznym „Jaworze Nałęże” (por 2.5). Oznaczony jest dużą literą „S” w kolorze niebieskim prowadzi Doliną Potoku Jesionka aż do jej źródeł i kończy się na Ranczo Błatnia powyżej źródeł (por. 2.9). Czas przejścia (bez odpoczynku) 2 godziny z powrotem 1,45 min. Zaraz na początku atrakcja turystyczna – stała ekspozycja Huta Szkła z XIX w. (por. 2.6). Dojście ścieżką w dół od tablicy Przystanku Informacyjnego – Dydaktycznego „Jaworze Nałęże” przez polanę obok drzew pomnikowych, klony – jawory do prawego brzegu Jasionki i dalej ścieżką w dół w prawo   przy brzegu do terenu ekspozycji projektowane jest tu miejsce wypoczynkowe. Po zwiedzeniu ekspozycji wracamy do góry i obok kaplicy do góry na płd. razem z czerwonym szlakiem turystycznym prowadzącym na Błatnię, przekraczając mostkiem prawy dopływ Jasionki tu po prawej ładna polana z wiatą i napisem „Nad Jasionką” – kolejne miejsce wypoczynkowe. Po lewej parking, dalej droga asfaltową przekraczając mostkiem Jasionkę na jej lewy brzeg. Z mostku nad Jasionka widać bardzo ładne, efektowne  płyty piaskowca godulskiego dolnego odchodzące od jej prawego brzegu. Mijamy budynek leśniczówki Nadleśnictwa Ustroń a po lewej interesująca atrakcja: Ośrodek Hufca ZHP Katowice w Jaworzu Nałężu (por. 2.7). Można tu po uprzednim umówieniu skorzystać z kuchni lub wyżywienia i ewentualnie noclegu. Żegnamy się ze szlakiem czerwonym, który odchodzi w prawo na zach. do góry na stoki góry Łazek. Idziemy dalej drogą dnem doliny razem ze szlakiem harcerskim oznaczonym literą dużą zielone „H” na białym tle. Koniec asfaltu, zaczyna się utwardzona droga gruntowa. Po lewej na „Polanie u Grenia” na prawym brzegu Jasionki bardzo ładny obiekt, nawiązujący stylowo do architektury regionu wybudowany w roku 2009. Razem ze szlakiem harcerskim, do góry drogą utwardzoną na polanę gdzie szlak harcerski odchodzi w prawo na stoki Czupla. Tu planowane jest kolejne miejsce wypoczynkowe we współpracy z Ośrodkiem Hufca ZHP. Za polaną przechodząc mostkiem Jasionką wychodzimy na kolejna ładną polanę. (Idąc stąd drogą w lewo do góry na wsch. można wyjść w kilka minut na Polane Osiedla Grabka gdzie rośnie potężna kilkusetletnia lipa, proponowany pomnik przyrody przy obejściu pana Kazimierza Bolączki dom nr 388. Tu również bardzo ładnie zachowane oryginalne sklepienie z ciosów piaskowcowych, osobno stojącej piwniczki. Schodzimy w dół dróżką na zach. i dalej do góry szlakiem zwężającą się Doliną Jasionki jej prawym brzegiem). Przez polane do góry na kolejną polanę po lewej z zabudowaniami. To miejsce nazywa się „U Kubaczki do kąta”. Dolina jest tu bardzo wąska a dodatkowo od południa zamyka ja ściana grzbietu Błatni tak, że w styczniu słońce świeci tylko 15 minut. Dalej do góry przechodząc mostkiem na lewy brzeg na dużą polanę – składowisko drzewa. Tu planowane jest kolejne miejsce wypoczynkowe. Teraz przechodząc po płytach brodem Jasionkę i jej prawobrzeżny dopływ idziemy dość stromo dróżką leśną treawersem do góry. Po prawej – piękna, potężna jodła kwalifikująca się do objęcia jej ochrona jako pomnik. Ciągle do góry stromo drogą leśna skręcając na wsch. do drogi trawersującej którą prowadziła, popularna kiedyś do lat 90-tych trasa biegu narciarskiego Ondraszka „B.O”. Teraz w prawo trasą „B.O” i szlakiem zaraz w górę dość stromo do żółtego szlaku turystycznego Jaworze – Błatnia. Dalej w prawo na południe razem ze szlakiem żółtym, skręcając Pod Siodłem Pod Przykrą , na zach. na tzw. szlak chatkowy do dawnego schroniska studenckiego Politechniki Gliwickiej pn „Wysoki Zamek”, oznakowanego jako dwa zielone prostopadłe do siebie prostokąty na białym tle. Szlakiem chatkowym dochodzimy do oznakowanego źródła Jasionki „Bartek” w użytku ekologicznym pn „Uroczysko Jasionka”. Uroczysko opisane na tablicy Przystanku Informacyjno – Dydaktycznego (por 2.5). Dalej na zachód do wyraźnej drogi i drogą do góry trzymając się znaków chatkowych na grzbiet między Błatnią a Wielką Cisową do Ranczo Błatnia. Tu koniec szlaku szklanego. Można stąd kontynuować wędrówkę idąc na pod. w dół turystycznym szlakiem zielonym a potem czarnym do centrum Brennej. W centrum Brennej projektowany przystanek Informacyjno – Dydaktyczny „Huta” upamiętniający istniejącą tu niegdyś hutę szkła z XVII w. Przejście z Ranczo Błatniej do centrum Brennej 1 godzine, z powrotem 1 godzina 20 minut.

 

Administrator  |  2010-09-29 13:54:00  |  drukuj